Údržba zeleně,
soukromá, komunální,
jednorázová, dlouhodobá ...

Kromě sečení a zakládání trávníků, nabízím zákazníkům i další služby v oblasti údržby zeleně. Například vertikutace, aerifikace, pískování, hnojení, hrabání, postřiky, likvidace bioodpadu, atp.

Vertikutace představuje způsob takzvaného ozdravění trávníku, jehož cílem je odstranění plsti a provzdušnění vrchní vrstvy trávníku. Jednoduše řečeno necháme trávník dostatečně nadechnout čerstvého vzduchu, aby se mohl dostatečně zahustit a být zdravý a kvalitní. Jako plsť označujeme zbytky odumřelých rostlin, plevel, mech a zbytky posečené trávy. Tato nahromaděná masa brání průniku živin, světla, vzduchu a vláhy ke kořenům a následkem je postupné udušení trávníku. Tento stav poznáme díky žloutnutí a postupné ztrátě vitality. Vertikutaci je vhodné provádět alespoň dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Přesný termín volíme v závislosti na klimatických podmínkách. Před samotnou vertikutací trávník posečeme. Za pomocí vertikutátoru vyčešeme plsť, kterou následně shrabeme hráběmi. Následně je trávník přihnojen a důkladně zavlažen.

Aerifikace reprezentuje další krok v kompletní péči o trávníky. Využívá se spíše pro větší plochy, kterými jsou například golfová hřiště. U soukromých zahrad není tento způsob příliš typický. Opět se jedná o způsob provzdušnění. Mechanismus verifikace přispívá k lepšímu přísunu vzduchu a vody ke kořenovému systému. Během roku je vrchní vrstva trávníku neustále zatěžována a dochází k jejímu zhutňování. Při aerifikaci dochází za pomocí malých dutých vrtů k narušení této svrchní vrstvy. Tento způsob údržby trávníku se doporučuje provádět alespoň jednou ročně, a to do té doby, než se nám podaří vytvořit dobře propustný profil. Našim zákazníkům doporučujeme provádět aerifikaci na jaře nebo na podzim. K provzdušňování travnatých ploch využíváme speciální válec s jehlicemi nebo motorový aerifikátor. Pomocí těchto nástrojů vyrýváme do trávníku soustavu děr hlubokých asi 10 centimetrů.


Komunální údržba zeleně

Poskytuji zahradnické a úklidové služby nejen soukromým subjektům, jako jsou rodinné zahrady nebo sportoviště, ale postarám se i o komunální údržbu zeleně na území měst a obcí, jako například dětská hřiště, parky a veškeré zelené plochy, o které je třeba pravidelně pečovat.

Hrabání trávníku je nejdůležitější na jaře. Po dlouhém zimním období je zapotřebí odstranit z trávníku veškeré nečistoty v podobě větviček, jehličí, listí a odumřelé trávy.

Likvidace biodpadu. Ke službám spojených s údržbou trávníku, zahrad a zeleně obecně, patří i likvidace vzniklého biodpadu. Zlikvidujeme veškerý bioodpad který po práci zůstane.


Pískování přispívá k osvěžení půdních struktur. Pokud jej spojíme s předchozími procedurami, výrazně zvýšíme efektivitu. Pro pískování používám nejjemnější druhy písku s frakcí nejvýše 2 milimetry, které obsahují minimální množství vápna. Písek je rovnoměrně rozhrnut na celé ploše trávníku a výsledkem je lepší příjem vody a živin. Kromě toho z trávníku vymizí nezvaní hosté v podobě mechu, pampelišek a dalších druhů plevele. Cílem pískování je zlepšení vegetační vrstvy trávníku, zlepšení odnožování trav, zlepšení půdní struktury, zvýšení propustnosti vody a vzduchu, zvýšení příjmu živin a vyrovnání menších nerovností v travní ploše.

Postřiky. Díky postřikům je možné zbavit trávník agresivních druhů mechů a plevele. Pro tyto účely nejčastěji používáme selektivní herbicidy, totální herbicidy, nebo zelenou skalici. Selektivní herbicidy spolehlivě hubí zejména dvouděložné plevely, u kterých způsobují deformaci listů a stonků, čímž následně odumírá celá rostlina. Nejčastějšími plevely tohoto typu, které se vyskytují v trávnících, jsou hluchavky, kokoška pastuší tobolka, lebeda a merlík bílý. Totální herbicidy jsou skupinou postřiků hubící veškeré plevele a mechy, které způsobují problémy v růstu trávníku. Zelená skalice se využívá jako přípravek hubící mechy a zároveň jako hnojivo poskytující dostatek živin pro vitální růst trávníku.


Hnojení. K pravidelné péči o trávník jistě patří také hnojení. Trávník se vyznačuje především vysokou spotřebou dusíku na 1m2. Tato spotřeba je tak vysoká, že bez pravidelného hnojení by byla půda brzy bez dostatečného množství živin, které by zajistily správný růst trávníku. Trávník hnojíme kombinovanými hnojivy za pomocí rozmetadla nebo posypového vozíku. Základními živinami pro trávník jsou dusík, fosfor, draslík, které by měly být dodávány v poměru 6:2:3. Hnojení provádíme třikrát až čtyřikrát do roka, přičemž nejdůležitější je takzvaná jarní dávka hnojiva. V dubnu trávníku dodáváme přibližně čtvrtinu roční dávky hnojiva. Dále doporučujeme hnojit v červnu, v září a v říjnu. Po aplikaci hnojiva je důležité trávník ihned zavlažit. Ideální je hnojit trávník před deštěm, avšak v praxi je těžké toto pravidlo dodržet.Potřebujete realizovat nějaké práce v záhonu,
na zahradě, v parku ...?


Kontakt